Friday, July 8, 2016

Kubu Kubu Tented Camp - Serengeti

Kubu Kubu Tented Camp - Serengeti
Ni Luxury Tented campsite ambayo imefunguliwa rasmi hivi karibuni (juni 2016) ndani ya hifadhi ya Taifa ya Serengeti. ni moja ya hoteli zilizo chini ya kampuni ya Tanganyika Wildernes Camps

Kubu Kubu Tented Camp - Serengeti

Tuesday, April 5, 2016

Maporomoko ya Maji huko Lake Natron

Somanga hapa

Bonde la Mto Rufiji, Ikwiriri

Hapa ni eneo karibu kabisa na daraja la Mkapa. Mto Rufiji umejaa maji vya kutosha mpaka kupelekea maeneo ya pembezoni ambayo huwa ni mashamna nayo kujaa maji kama yanavyoonekana. Ngumu kupata taswira ya hali ilivyo ndani ya pori la akiba la Selous msimu huu wa mvua kwakuwa Mto Rufiji ni sehemu muhimu ya pori hilo.